Gun shop Gun shop Gun shop Gun shop
КАТАЛОГ
Начало
За нас
За контакти
Процедура по наемане


 “МК Хандел” ЕООД работи с ФИЛМОВИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОДУКЦИИ, ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ, организатори на ИСТОРИЧЕСКИ ВЪЗСТАНОВКИ и други КЛИЕНТИ организиращи КУЛТУРНИ ПРОЯВИ на територията на Република България, спазвайки изричните разпоредби на:

Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. в сила от 11.07.2011 г. издадена от министъра на МВР
 
“МК Хандел” ЕООД притежава валидно Разрешение да търгува с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, издадено от ГДНП
 
Ако желаете да наемете някой от продуктите (изделия), предлагани на www.mkhandel-mieten.bg, моля изпратете  запитване  на e-mail на дружеството: e-mail: mkhandel@abv.bg
Запитването трябва да съдържа най-малко: 
Кратко представяне на запитващия, предметите (изделията) (оръжията, обезопасени съгласно изискванията на НАРЕДБА № Iз-1031/15.04.2011г.  издадена от Министъра на МВР),  бройката която искате да наемете, брой дни за снимане, място на снимането, дати и часове за изполването им.
 
Ценовата оферта се съставя в рамките на 3 работни дни за всяко индивидуално запитване – конкретно събитие (в зависимост от дните и часовете на снимане, количеството наети изделия, количеството изстреляни халосни боеприпаси със звездовидно затваряне, необходимия брой инструктори и др.) и се изпраща на ЗАПИТВАЩИЯТ.
Ако ценовата оферта бъде приета от ЗАПИТВАЩИЯТ, се подписва Договор.
 
За всяко събитие, в което МК Хандел ЕООД е наето да участва, дружеството МК Хандел ЕООД гарантира и осигурява:
- транспортиране на обезопасеното огнестрелно оръжие, халосни боеприпаси и инструктори, със собствени автомобили до снимачните площадки
- обезопасени огнестрелни оръжия и халосни патрони за тях
- инструктори с опит в използването на обезопасени огнестрелни оръжия в културни събития
- Разрешително за извършване на тази дейност
- Предварително подадено Уведомление до съответното районно управление на МВР, на чиято територия ще се проведе мероприятието.
 
ПРАВНА УРЕДБА:
Съгласно разпоредбите на Раздел IV от НАРЕДБА № Iз-1031/15.04.2011г. издадена от министъра на МВР
Член 5. Редът на използване на обезопасените огнестрелни оръжия в културни прояви:
1.Транспортирането на обезопасените огнестрелни оръжия за културни цели за използване във филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви се извършва след предварително уведомяване на съответното РУ на МВР на чиято територия ще се проведе мероприятието. В уведомлението задължително се посочват мястото, времето и имената на ръководителя за провеждане на културната проява.
При участие в исторически възстановки ръководителя представя и списък на членовете на съотвеното сдружение , на които е проведен инструктаж  за спазване на мерките за безопасност  преди участието им.
2.Всяко обезопасено оръжие, използвано в културно мероприятие се придружава от разрешение за дейностите с огнестрелно оръжие по член 6, ал.3, т.4 или 5 ЗОБВВПИ, както и с Протокола по член 2, ал.2 и/или член 3, алинея 4
3.В деня на мероприятието ръководителят му е длъжен да извърши инструктаж на участващите лица по Правилата за безопасност и да провери документите по чл.2, ал.2 или чл.3, ал.4 на използваните в мероприятието обезопасени огнестрелни оръжия, за което се изготвя протокол.
Отбранителна граната Ф-1 от дърво - реплика на Ф-1 - височина 13 см
Отбранителна граната Ф-1 от дърво - реплика на Ф-1 - височина 13 см
Отбранителна граната Ф-1 от дърво - реплика на Ф-1 - височина 13 см
по договаряне
  Инфо   Купи  
Хромирана стоманена каска реплика на немска каска WWII
Хромирана стоманена каска реплика на немска каска WWII
Хромирана стоманена каска реплика на немска каска WWII
по договаряне
  Инфо   Купи  
Реплика на АК-47
Реплика на АК-47
Реплика на АК-47
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Реплика  Peacemaker Revolver USA 1873- Kal.45
Реплика  Peacemaker Revolver USA 1873- Kal.45
Реплика Peacemaker Revolver USA 1873- Kal.45
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Реплика на картечен пистолет Шмайзер - MP-40 със сгъваем приклад
Реплика на картечен пистолет Шмайзер - MP-40 със сгъваем приклад
Реплика на картечен пистолет Шмайзер - MP-40 със сгъваем приклад
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Тениска отпред с надпис ARMY- сива
Тениска отпред с надпис ARMY- сива
Тениска отпред с надпис ARMY- сива
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Реплика на немски полуавтоматичен (самозаряден) пистолет Парабелум, Luger P08
Реплика на немски полуавтоматичен (самозаряден) пистолет Парабелум, Luger P08
Реплика на немски полуавтоматичен (самозаряден) пистолет Парабелум, Luger P08
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Реплика  Kavallerie Revolver USA 1873- Kal.45
Реплика  Kavallerie Revolver USA 1873- Kal.45
Реплика Kavallerie Revolver USA 1873- Kal.45
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Реплика на руски картечен пистолет Шпагин-PPSH-41
Реплика на руски картечен пистолет Шпагин-PPSH-41
Реплика на руски картечен пистолет Шпагин-PPSH-41
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Copyright © Naparniki2020.bg - Всички права запазени