Gun shop Gun shop Gun shop Gun shop
КАТАЛОГ
Начало
За нас
За контакти
Процедура по наемане


 “МК Хандел” ЕООД работи с ФИЛМОВИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОДУКЦИИ, ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ, организатори на ИСТОРИЧЕСКИ ВЪЗСТАНОВКИ и други КЛИЕНТИ организиращи КУЛТУРНИ ПРОЯВИ на територията на Република България, спазвайки изричните разпоредби на:

Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. в сила от 11.07.2011 г. издадена от министъра на МВР
 
“МК Хандел” ЕООД притежава валидно Разрешение да търгува с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, издадено от ГДНП
 
Ако желаете да наемете някой от продуктите (изделия), предлагани на www.mkhandel-mieten.bg, моля изпратете  запитване  на e-mail на дружеството: e-mail: mkhandel@abv.bg
Запитването трябва да съдържа най-малко: 
Кратко представяне на запитващия, предметите (изделията) (оръжията, обезопасени съгласно изискванията на НАРЕДБА № Iз-1031/15.04.2011г.  издадена от Министъра на МВР),  бройката която искате да наемете, брой дни за снимане, място на снимането, дати и часове за изполването им.
 
Ценовата оферта се съставя в рамките на 3 работни дни за всяко индивидуално запитване – конкретно събитие (в зависимост от дните и часовете на снимане, количеството наети изделия, количеството изстреляни халосни боеприпаси със звездовидно затваряне, необходимия брой инструктори и др.) и се изпраща на ЗАПИТВАЩИЯТ.
Ако ценовата оферта бъде приета от ЗАПИТВАЩИЯТ, се подписва Договор.
 
За всяко събитие, в което МК Хандел ЕООД е наето да участва, дружеството МК Хандел ЕООД гарантира и осигурява:
- транспортиране на обезопасеното огнестрелно оръжие, халосни боеприпаси и инструктори, със собствени автомобили до снимачните площадки
- обезопасени огнестрелни оръжия и халосни патрони за тях
- инструктори с опит в използването на обезопасени огнестрелни оръжия в културни събития
- Разрешително за извършване на тази дейност
- Предварително подадено Уведомление до съответното районно управление на МВР, на чиято територия ще се проведе мероприятието.
 
ПРАВНА УРЕДБА:
Съгласно разпоредбите на Раздел IV от НАРЕДБА № Iз-1031/15.04.2011г. издадена от министъра на МВР
Член 5. Редът на използване на обезопасените огнестрелни оръжия в културни прояви:
1.Транспортирането на обезопасените огнестрелни оръжия за културни цели за използване във филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви се извършва след предварително уведомяване на съответното РУ на МВР на чиято територия ще се проведе мероприятието. В уведомлението задължително се посочват мястото, времето и имената на ръководителя за провеждане на културната проява.
При участие в исторически възстановки ръководителя представя и списък на членовете на съотвеното сдружение , на които е проведен инструктаж  за спазване на мерките за безопасност  преди участието им.
2.Всяко обезопасено оръжие, използвано в културно мероприятие се придружава от разрешение за дейностите с огнестрелно оръжие по член 6, ал.3, т.4 или 5 ЗОБВВПИ, както и с Протокола по член 2, ал.2 и/или член 3, алинея 4
3.В деня на мероприятието ръководителят му е длъжен да извърши инструктаж на участващите лица по Правилата за безопасност и да провери документите по чл.2, ал.2 или чл.3, ал.4 на използваните в мероприятието обезопасени огнестрелни оръжия, за което се изготвя протокол.
Пистолет със заглушител модел Combat Zone COP SK
Пистолет със заглушител модел Combat Zone COP SK
Пистолет със заглушител модел Combat Zone COP SK
по договаряне
  Инфо   Запитване  
Обезопасена оргинална немска минохвъргачка 82 мм , 1942г за филмови продукци
Обезопасена оргинална немска минохвъргачка 82 мм , 1942г за филмови продукци
Обезопасена оргинална немска минохвъргачка 82 мм , 1942г за филмови продукци
по договаряне
  Инфо   Запитване  
Деактивиран АК-47 за филмови продукции - проба
Деактивиран АК-47 за филмови продукции - проба
Деактивиран АК-47 за филмови продукции - проба
по договаряне
  Инфо   Запитване  
 
Картечница РДП-44,  деактивирана за филмови продукци
Картечница РДП-44,  деактивирана за филмови продукци
Картечница РДП-44, деактивирана за филмови продукци
по договаряне
  Инфо   Запитване  
 
РПГ-7 - учебно обезопасено за възстановки, филмови продукиции и други културни прояви
РПГ-7 - учебно обезопасено за възстановки, филмови продукиции и други културни прояви
РПГ-7 - учебно обезопасено за възстановки, филмови продукиции и други културни прояви
по договаряне
  Инфо   Запитване  
 
Оптика за нощна стрелба ПГН-9М за СПГ-9
Оптика за нощна стрелба ПГН-9М за СПГ-9
Оптика за нощна стрелба ПГН-9М за СПГ-9
по договаряне
  Инфо   Запитване  
 
Тръба - макет 9П54М -  СТРЕЛА 2- за филмови продукции
Тръба - макет 9П54М -  СТРЕЛА 2- за филмови продукции
Тръба - макет 9П54М - СТРЕЛА 2- за филмови продукции
по договаряне
  Инфо   Запитване  
 
StG-44 - испанска реплика
StG-44 - испанска реплика
StG-44 - испанска реплика
по договаряне
  Инфо   Запитване  
 
Несмки картечен пистолет ПМ-41 - испанска реплика
Несмки картечен пистолет ПМ-41 - испанска реплика
Несмки картечен пистолет ПМ-41 - испанска реплика
по договаряне
  Инфо   Запитване  
 
Copyright © Naparniki2020.bg - Всички права запазени